REGULAMIN FORUM INTERNETU BEZPRZEWODOWEGO

Regulamin forum, Netykieta

Moderator: Moderatorzy

Zablokowany
Awatar użytkownika
Vipera
Stary wyga bezprzewodowy
Posty: 567
Rejestracja: 2005-10-30, 23:43
Lokalizacja: Katowice

REGULAMIN FORUM INTERNETU BEZPRZEWODOWEGO

Post autor: Vipera »

REGULAMIN FORUM INTERNETU BEZPRZEWODOWEGO

I. Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejszy Regulamin przedstawia warunki uczestnictwa na Forum Internetu bezprzewodowego.

  2. Forum Internetu Bezprzewodowego udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z miejsca, którego celem jest wymiana informacji, komentarzy i myśli na tematy głównie związane z internetem komórkowym, satelitarnym oraz radiowym.
II. Warunki uczestnictwa
 • 1. Korzystanie z Forum jest całkowicie bezpłatne.

  2. Wpisywanie komentarzy, zakładanie nowych tematów, możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

  3. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  Jego wysłanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zasad Netykiety obowiązujących na Forum. Przy rejestracji konieczne jest podanie prawidłowego adresu mailowego (konieczne do weryfikacji użytkownika w procesie rejestracji).
III. Zasady publikacji
 • 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum w sposób zgodny z prawem polskim, a przede wszystkim w zgodzie z Ustawą o Języku Polskim (w której to jest mowa o przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji), Netykietą i międzynarodowymi umowami obowiązującymi w Polsce.

  2. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  • a. Administrator i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich sprzecznych z regulaminem materiałów najszybciej jak to jest możliwe,
   b. w związku z powyższym zapisem, Użytkownik zgadza się, że zawartość każdego postu na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Administratora, czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
  3. Posty/wiadomości napisane na Forum stanowią wyłączną własność autora.
  Jednak w przypadku usunięcia Użytkownika ze składu Forum w gestii Administratora pozostaje, czy treści pisane przez Użytkownika pozostaną na Forum, czy też zostaną usunięte.
  Wyjątek stanowią jedynie te posty, których treść może przyczynić się do jednoznacznej identyfikacji autora wiadomości.
  Jednocześnie zabrania się usuwania z treści postów komentarzy dodanych przez administratorów lub moderatorów. Tak samo zabrania się kasowania całości swoich starych postów (na których odpowiedzi zostały udzielone) mogących zaburzyć sens całego wątku bez porozumienia z administracją forum.

  4. Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany.
  Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.

  5. Zabrania się zamieszczania na Forum i rozpowszechniania materiałów zawierających treści :
  • a. niezgodne z tematyką forum,
   b. obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, oszczercze, ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub ** Zabronione ** dotyczy również Avatarów!!!
   c. zawierające groźby,
   d. związane z zakazanymi używkami,
   e. wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, mniejszościowej etc,
   f. faszystowskich,
   g. naruszających prawa innych osób i/lub instytucji,
   h. łamiących zasady Allegro czy eBay (lub innych serwisów aukcyjnych),
   i. oraz inne, które mogą być sprzeczne z prawem lub szeroko pojętym dobrym obyczajem.
  6. Złamanie postanowień z pkt 5 może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy Użytkowników Forum (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz).
  Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.

  7. Użytkownik, który swoimi wypowiedziami będzie zaniżał poziom Forum, w szczególności poprzez:
  • a. niestosowanie się do zasad niestosowanie się do zasad polskiej pisowni i interpunkcji,
   b. niestosowanie się do zasad Netykiety,
   c. wulgarne wypowiedzi (także ukrywane pod _ _ i ***),
   d. posty pisane młodzieżowym slangiem (m.in. skróty takie jak: sb, wgl, cb, etc.), językiem niezrozumiałym lub budzącym wątpliwości, zaburzające poprawną komunikację między Użytkownikami Forum,
   e. formułowanie wypowiedzi w stylu - pIsHeM tAk bO LuBiEm sE TaK p0PisHaC,
   f. pisanie postów odbiegających znacząco od tematu głównego.
   g. zaczynanie zdań z małej litery,
   h. odpowiedzi z zbędnymi całymi cytatami innych użytkowników,
  może zostać usunięty ze składu Forum.

  8. Spamowanie jest na Forum zabronione, dlatego też posty, które w swojej treści zawierają:
  • a. poddanie pod ocenę własnej strony internetowej lub jej reklamowanie,
   b. inne reklamy związane z własną twórczością,
   c. adresy ciekawych stron wyszukanych w Internecie,
   d. Odnośników do stron aukcyjnych (konkretnego przedmiotu) np. Allegro, eBAY - reklamujące aukcję.
  Posty zawierające treści jak powyżej, będą kasowane a autor będzie upominany zakazem pisania na forum.

  9. Postanowienia pkt 8. nie dotyczą:
  • a. stałych i aktywnych użytkowników Forum, którzy mają więcej niż 50 postów - posiadających status Stały użytkownik lub wyższy, lub którzy uzyskali zgodę administratora lub moderatora Forum,
   b. - punkt skreślony - połączony z 9.a.
   c. odnośników do stron bezpośrednio związanych z poruszanym w danym wątku tematem. W takim przypadku oprócz podanego adresu należy umieścić krótką informację o tym czego dotyczy zamieszczony odnośnik. Jednak ostateczną decyzję podejmują tu administratorzy i moderatorzy w szczególności jeżeli użytkownik nie spełni założeń punktu 9.a.
  10. Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania tylko jednego konta, czyli do jednorazowej rejestracji.
  • a. W przypadku zagubienia/zapomnienia hasła należy skorzystać z opcji – Zapomniałem hasła,
   b. Login (nick) Użytkownika nie może być jednocześnie adresem jakiejkolwiek strony internetowej (w szczególności dotyczy to reklam). Dotyczy to także pola skąd.
  11. Podpis redagowany w profilu użytkownika jest to blok tekstu, który może być dodawany do postów.
  • a. Nie wolno jednak dodawać w podpisie banerów, butonów itp. plików graficznych z wyjątkiem plików graficznych z adresem e-mail użytkownika,
   b. Niedopuszczalne jest używanie podpisu do celów reklamowych, bez zgody administratora Forum,
   c. Tekst ma limit 250 znaków oraz maksymalnie 4 linie. Po akceptacji administratora, tekst ten może być dłuższy,
   d. Niezastosowanie się do niniejszego punktu może przyczynić się do zawieszenia lub usunięcia danego Użytkownika z Forum.
  11.1. Użytkownik ma prawo do wstawienia małego obrazka pod informacjami o użytkowniku wyświetlany przy każdym poście - avatara.
  • a. Obrazek nie może przekraczać 100 pikseli szerokości, 100 pikseli wysokości i rozmiaru 7kB,
   b. Zabrania się publikacji avatara animowanego.
   c. Zabrania się umieszczania w avatarze reklam bez zgody administracji.
   d. Zabrania się umieszczania w avatarze obrazków o treści ** Zabronione **
  12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż maksymalny rozmiar zamieszczanych plików graficznych (zdjęć/obrazków) to 350x350 pixeli do 30kB.
  W przypadku chęci zamieszczenia większych grafik wymagana jest zgoda Administratora lub moderatora (PW/e-Mail).
  Niezastosowanie się może spowodować reakcję Administratora polegającą na usunięciu grafiki bez względu na jej ważność dla zasadności istnienia danej wiadomości/postu. Wielu użytkowników tego forum ma limity transferu jak też korzysta w wolnych łączy komórkowych i trzeba to uszanować.

  13. Nie piszemy posta pod postem chyba że z 1 dniowym opóźnieniem. Używamy opcji Obrazek
  Posty pod postem pisane przez tego samego użytkownika wcześniej niż 24 godziny scalają się automatycznie.

  14. Administrator i moderatorzy Forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  15. Forum jest apolityczne, dlatego nie komentujemy tutaj sytuacji politycznej. Zakazane jest również wykorzystywania zdjęć polityków jako avatarów.

  16. Ze względu na mogące wystąpić nadużycia, zabrania się publicznego podawania numerów IMEI, numerów seryjnych (SN) modemów oraz telefonów komórkowych. Dane te podane w postach będą usuwane przez moderację i administrację.
IV. Ochrona danych osobowych
 • 1. Dane osobowe, w posiadanie których wszedł Administrator w związku z rejestracją Użytkownika są traktowane jako poufne. W przypadku bezprawnego ujawnienia danych Właściciel forum ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

  2. Użytkownik zgadza się, że wszystkie informacje, które wpisze będą przechowywane w bazie danych.

  3. Dane i informacje wymienione w punkcie 1 i 2 są chronione.
  Jednakże Administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

  4. W przypadku wykorzystania Forum niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

  5. Skrypt tego Forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika.
  Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podał Użytkownik, a służą jedynie ułatwieniu korzystania z Forum.

  6. Administrator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie przez osoby trzecie, jawnie podanego (w tekście wiadomości lub podpisie) adresu e-mail użytkownika.

  7. Administrator forum zastrzega sobie prawo do informowania użytkowników o zmianach/nowościach na forum jak też o konkursach organizowanych na nim za pomocą poczty elektronicznej lub PW - nie częściej jednak niż raz na miesiąc.
V. Zmiany w regulaminie i postanowienia końcowe
 • 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

  2. O wszelkich zmianach w Regulaminie, Administrator Forum poinformuje Użytkowników za pośrednictwem specjalnie do tego celu utworzonego Tematu.
  • a. Brak sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail (lub w wiadomości PW) na adres Administratora w terminie 14 dniowym od daty publikacji oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Użytkownika.
   b. W przypadku sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail (lub w wiadomości PW) Użytkownik może domagać się usunięcia swoich danych osobowych wpisanych podczas rejestracji, z wyjątkiem ciągu znaków wpisanych w polu Użytkownik, chyba że jest to jego imię i nazwisko. Jest to równoznaczne z usunięciem Użytkownika ze składu Forum.
  3. Administrator i moderatorzy forum dołożą wszelkich starań w celu prawidłowego działania forum

  4. Administratorem forum jest marcin, moderatorami: Grupa moderatorzy i do nich należy kierować uwagi oraz zauważone na forum nie przestrzeganie w/w regulaminu.

  5. Jeżeli ktoś nie zgadza się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez moderatorów lub administratorów forum, powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, co do której poczynań ma zastrzeżenia.

  6. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
Ostatnio zmieniony 2014-07-15, 21:30 przez Vipera, łącznie zmieniany 45 razy.
Zablokowany